Orobanche haenseleri Reut. - BCN 33728

Espècies amenaçades
Familia:
OROBANCHACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Roca de l'Estany.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès