Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC. - BCN 4955

Espècies amenaçades
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Romanyà de la Selva. Puig del Dric. Girona
Recol·lectors:
Font i Quer, Pius