Reseda glauca L. - BCN 33739

Espècies amenaçades
Familia:
RESEDACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Encantats.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès