Cistus ladanifer x laurifolius - BCN 42476

Tipus Cormòfits
Familia:
CISTACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, prop de Bu-Meziat (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta