Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy & Foucaud - BCN 44827

Espècies amenaçades
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre la Font del Graller
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès