Potamogeton coloratus Hornem. - BCN 12537

Espècies amenaçades
Familia:
POTAMOGETONACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Ullals de Baltasar. Amposta. Montsià
Recol·lectors:
Royo Pla, Ferran