Nigella damascena L. - BCN 16280

Iter Maroccanum - Font Quer
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
A prop de Targuist
Recol·lectors:
no consta