Teucrium polium L. subsp. polium - BCN 17156

Tipus Cormòfits
Familia:
LAMIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, Bocoia: prop de Marsa Saguira (litoral rifeny).
Recol·lectors:
no consta