Ranunculus aquatilis L. - BCN 17292

Tipus Cormòfits
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, prop de la collada de Tizzi Iffri (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta