Cytisus striatus (Hill) Rothm. - BCN 17309

Tipus Cormòfits
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Rif, prop de Bu-Meziat (Atles rifeny).
Recol·lectors:
no consta
bcn17309_a.jpg