Aconitum vulparia Rchb. - BCN 32523

Espècies amenaçades
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre la Font del Graller.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès