Astrantia minor L. - BCN 32530

Espècies amenaçades
Familia:
APIACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Pletiu de la Cubeta.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès