Omalotheca supina (L.) DC. - BCN 32548

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota Pales Sudorn (davant).
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès