Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz - BCN 32549

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Prat de Monestero.
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès