Agrostis rupestris All. - BCN 33268

Espècies amenaçades
Familia:
POACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sota el Muntanyó (entre Picardes i Cresta de l'Avió).
Recol·lectors:
Petit Saludes, Albert & Guardiola Bufí, Moisès