Anemone narcissiflora L. - BCN 44838

Espècies amenaçades
Familia:
RANUNCULACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre l'Estany de la Cabana
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert