Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. - BCN 44842

Espècies amenaçades
Familia:
ASTERACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Sobre la Font del Graller
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert