Cytisus purgans (L.) Boiss. - BCN 44869

Espècies amenaçades
Familia:
FABACEAE
Núm. Herbari:
Localitat:
Solà de Taüll
Recol·lectors:
Guardiola Bufí, Moisès & Petit Saludes, Albert