Dos articles del grup de Metabolisme Lipídic-CEREMET estudien l’efecte de la cirurgia bariàtrica en l’aterosclerosi subclínica

La inflamació i la funció endotelial es van estudiar en una població d’obesos mòrbids, amb o sense placa d’ateroma, desprès de ser sotmesos a cirurgia bariàtrica.

L’estudi va detectar alteracions en la funció endotelial i inflamació abans de l’aparició de canvis estructurals en les parets dels vasos. La cirurgia bariàtrica afavoriria la prevenció o l’alentiment de l’aterogènesi en les etapes inicials, en trencar el cercle viciós que s’estableix entre la inflamació i la disfunció endotelial.

L’estudi forma part d’un projecte finançat per l’Instituto de Salud Carlos III i es fruit de la col·laboració amb l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Els articles s’han publicat a la revista Surgery for obesity and related deseases. Podeu consultar-los en aquests enllaços:

Impact of bariatric surgery on subclinical atherosclerosis in patients with morbid obesity doi: 10.1016/j.soard.2020.05.03

Effect of bariatric surgery on inflammation and endothelial dysfunction as processes underlying subclinical atherosclerosis in morbid obesity  doi.org/10.1016/j.soard.2020.07.036

L’Instituto de Salud Carlos III financia un estudi sobre la implicació patològica del teixit adipós en l’enfermetat de Crohn

El projecte de recerca estudiarà el paper del teixit adipós blanc mesentèric associat a l’intestí prim en l’aparició i evolució de l’enfermetat de Crohn. El Crohn és una enfermetat inflamatòria crònica i incurable relacionada amb causes genètiques i ambientals, i on també hi té un paper el microbioma intestinal. Degut a la seva complexitat biològica és una enfermetat difícil de preveure i de controlar terapèuticament.

D’altra banda, s’ha suggerit que el teixit adipós associat al budell pateix una transformació en aquests pacients de manera que s’hipertròfia i envolcalla el budell (creaping fat), la qual cosa s’ha associat amb un empitjorament de la malaltia i a un augment de la recurrència quirúrgica.

Aquest projecte de tres anys finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, estudiarà la relació entre el procés d’hipertròfia de l’adipós mesentèric i l’evolució de la malaltia de Crohn al budell.

L’equip del projecte està format per investigadors del grup de recerca Metabolisme Lipídic-CEREMET i del grup de recerca de Malalties Inflamatòries de l’Institut Germans Trias i Pujol al qual pertany el Dr. Josep Manyé, investigador principal del projecte.