Certificat 

Definició. El certificat és el document per mitjà del qual es dona fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc.

El certificat administratiu és expedit per un funcionari públic o per una persona autoritzada legalment; generalment és funció dels secretaris, gerents i caps de secció.

Hi ha molts altres tipus de certificat: laboral, acadèmic, mèdic, d’acords presos per un òrgan de govern, etc.

Mida. ISO A4.

Reglamentació. Vegeu la normativa general que regula l’ús de la llengua en els documents que genera la Universitat de Barcelona.

Exemple

Model Word

PDF
Darrera actualització: 8-10-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Certificat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=681> [consulta: 23 gener 2019].