Activitat/Notícia:

Reunió organitzativa. GrEPAD 2016-2017

Dia i hora d'inici: 30 setembre de 2016, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 30 setembre de 2016, a les 12:00h