Corpus

 

CONVENCIONS DE TRANSCRIPCIÓ:

Bladas, Òscar (2009): Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball. Barcelona: Universitat de Barcelona – PPU. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106301/1/Manual%20de%20transcripci%c3%b3.pdf

 

CORPORA DE LLENGUA ORAL CONTEMPORÀNIA (CATALÀ CENTRAL):

1) CORPUS ORAL DE CONVERSA COL·LOQUIAL (COC)

Payrató, Lluís i Núria Alturo (ed.) (2002): Corpus oral de conversa col·loquial. Materials de treball [Multimèdia]. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Enllaços al COC (transcripció i arxius de so):

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10411/browse?type=title&submit_browse=T%C3%ADtol 

Variació Funcional. Corpus Oral de Conversa Co·loquial

2) CORPUS ORAL DE REGISTRES (COR)

Alturo, Núria; Òscar Bladas, Marta Payà i Lluís Payrató (ed.) (2004): Corpus oral de registres. Materials de treball [Multimèdia]. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Enllaços al COR (transcripció i arxius de so):

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10412/browse?type=title&submit_browse=T%C3%ADtol

Variació Funcional. Corpus Oral de Registres

3) CORPUS AUDIOVISUAL PLURILINGÜE (CAP)

Payrató, Lluís y Jaume Fitó (ed.) (2008): Corpus Audiovisual Plurilingüe [Multimèdia]. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.