Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Laia Benavent / Ester Seguí

Dia i hora d'inici: 21 juny de 2018, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 21 juny de 2018, a les 13:00h

Laia Benavent: ‘Estudi de la transmissió de les segones opcions de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918)’ (treball en curs) –

Ester Seguí: ‘Anàlisi pragmaestilística de l’obra de Juli Vallmitjana’ (treball en curs) –

Primera part: factors funcionals en l’estudi estilístic d’un text./

Segona part: la relació entre l’argot i el caló català.

Laia Benavent ha fet una estada de 4 mesos amb el GrEPAD (230 hores) com a estudiant en pràctiques del Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes. Ester Seguí és becària de doctorat i membre del GrEPAD.