Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Comunicació, ambigüitat i variació funcional: llenguatge corrent, llenguatge literari i llenguatges d’especialitat (Lluís Payrató)

Dia i hora d'inici: 26 febrer de 2021, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 26 febrer de 2021, a les 12:00h