Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Lluís Payrató, ‘Es pot normativitzar la pragmàtica? Algunes reflexions i alguna proposta’

Dia i hora d'inici: 24 març de 2017, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 24 març de 2017, a les 12:00h

Discussió de l’article de Lluís Payrató publicat a la revista Els Marges, desembre 2016.