Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Núria Alturo, “Relacions discursives de dependència i d’equipol·lència”

Dia i hora d'inici: 11 novembre de 2016, a les 12:30h
Dia i hora de finalització : 11 novembre de 2016, a les 14:00h