Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: L’ambigüitat pragmàtica i les partícules del discurs ‘també’, ‘tampoc’ i ‘precisament’ (Pau Francesch)

Dia i hora d'inici: 26 març de 2021, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 26 març de 2021, a les 12:00h