Publicacions i transferència de coneixements

Aquest coneixement es produeix a conseqüència dels processos d’investigacions en les quals participen diferents actors, com investigadors i investigadores, gestors i gestores, responsables d’àrees i professionals de base. Tanmateix, el coneixement derivat de les recerques, s’ha d’adaptar segons el context i les necessitats, mitjançant estratègies i eines que facin possible transferir els resultats de la investigació social en l’organització, en l’aprenentatge i la pràctica professional, així com en el desenvolupament d’elements per la política social.