Estudi d'inserció laboral de titulats i titulades

Es presenten els resultats de les diferents edicions de l'estudi d'inserció laboral de les persones titulades de grau, màster universitari i doctorat a la Universitat de Barcelona. L'estudi ha estat coordinat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), i ha comptat, un cop més, amb la implicació i impuls dels consells socials de les universitats amb l'objectiu de conèixer el nivell d'inserció dels titulats i les seves condicions, per tal de fomentar la millora contínua a les universitats i acostar-les a les demandes de la societat.

 

Estudis de grau

Presenta les principals dades i variables dels graduats i graduades de les vuit edicions de l'estudi (2001-2023)


Estudis de màster universitari

Presenta les principals dades i variables dels titulats i titulades de màster universitari de les quatre edicions de l'estudi (2014-2023)

 

Estudis de doctorat

Presenta les principals dades i variables de la inserció dels doctors i doctores de les sis edicions de l'estudi (2008-2023)

 

Resum per facultats

Presenta, per facultats, les principals dades i variables dels titulats de graus, màsters universitaris i doctorats de les quatre últimes edicions de l'estudi (2014, 2017, 2020 i 2023)

 

 

 

Altres estudis: Estudi d'inserció laboral d'AQU Catalunya