Els treballs de fi de grau a la Universitat de Barcelona

S’ha publicat el quadern Els treballs de fi de grau a la Universitat de Barcelona de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària.

La implantació dels títols de grau ha suposat un repte per a les universitats, que han hagut d’adaptar els seus projectes formatius a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Un dels aspectes importants d’aquest procés ha estat l’obligació d’incorporar els treballs de fi de grau (TFG) a l’estructura curricular dels plans d’estudis. Aquesta tasca ha estat complexa i, a més, s’ha vist dificultada per la poca tradició que la majoria de facultats i escoles universitàries tenien en el disseny, l’organització i l’avaluació d’aquest tipus de treball. Uns quants cursos després d’haver-se posat en marxa els TFG, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona va voler oferir als diferents centres de la UB una plataforma de reflexió i debat on poguessin compartir experiències, plantejar dubtes, analitzar models de bones pràctiques i recollir idees per millorar els seus projectes. A tal efecte, des de la Secció d’Universitat de l’ICE, es va organitzar la jornada «Els treballs de fi de grau a la UB». Aquest quadern recull les comunicacions presentades, sintetitza el debat que van generar i presenta les conclusions a què es va arribar.

qdu30

Podeu trobar el text complet als següents enllaços:

Text en català
Texto en castellano