Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Fernández, J. 2013 Material docent Vídeo Els clickers com a eina d’avaluació contínua en els seminaris de biologia animal publicat al Portal de Bones Pràctiques Docents de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/index.php/ca/metodes-i-activitats/activitats-d-avaluacio/37-els-clickers-com-a-eina-d-avaluacio-continua-en-els-seminaris-de-biologia-animal Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-ACCIO-13
Menéndez Varela, J.L. 2010 Article de revista El problema terminológico de la tutoría entre iguales y la afirmación de su especificidad didáctica. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes 2010, 4, 66-94. Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-08
Font, V. 2011 Article de revista Competencias profesionales en la formación inicial de profesores de matemáticas de secundaria. Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática. Junio de 2011, Número 26, páginas 9-25 Avaluació de l'impacte Ciències de l'Educació REDICE-10
Losada, E. 2013 Material docent Fitxes de competències: ressenya crítica i comentari. Publicat a l’adreça: http://www.ub.edu/cdona/sites/default/files/projectes/lletradedona_fitxes_web_1.pdf Gènere en la docència universitària Ciències Humanes i Socials REDICE-ACCIO-13
Menéndez Varela, J.L. 2011 Article de revista Fundamentos de un programa de tutoria entre iguales en los estudios universitarios de las artes. Observar. Vol. 5, pp. 42-67. ISSN 1988-5105 Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-08
Triadó, X., Guàrdia, J., Aparicio, P., Peró, M., Jaría, N. 2013 Article de revista Empirical approach to the analysis of university student absenteeism: proposal of a questionnaire for students to evaluate the possible causes. Quality & Quantity. Volume 47, Issue 4, pp. 2281-2288 Transició a la universitat Ciències de la Salut REDICE-10
Alcañiz, M. (coord.). [et al.] 2014 Material docent Textos sobre Educación Universitaria: La Docencia de la Estadística. Edición a cargo del Grupo Consolidado de Innovación Docente “ANDES - Análisis de Datos en Economía y Empresa”. Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-616-8890-6. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53483/3/Recopilaci%C3%B3%20articles%20GID-2014.pdf Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13
Prats, M.M., Cruz, L., Fernández, A.B., Galimany, J., Batista J.M. i Núnez, O. 2011 Article de revista Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 4, núm. 2, 11-24. Competències ètiques Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Guàrdia, J., Peró, M., Hervàs, A., Capilla, R., Soriano, P. i Porras, M. 2012 Article de revista Factores asociados con la decisión de cursar estudios universitarios de Psicología. Una aproximación mediante modelos de ecuaciones estructurales. Anuario de Psicología. Vol. 42 (1), pp. 87-104. Transició a la universitat Ciències de la Salut REDICE-10
Menéndez, J.L. i Gregori, E. 2008 Article de revista La estimación de la carga de trabajo del estudiante. Análisis de una porpuesta para los estudios universitarios de las artes. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes. Núm. 2/2008, Barcelona, 2008. Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-06

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació