Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Piqué, B. 2009 Material docent Projecte Universitat Escola. Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Bercelona. http://www.ub.edu/universitat-escola/ Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Freixa, M., Torrado, M., Dorio, I. i Pelfort, E. 2012 Article de revista Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d'una dècada de trajectoria en el mercat laboral. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm.1, 13-36. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Cano, E. i Cabrera, N. 2013 Article de revista La evaluación formativa de competencias a través de blogs. La experiencia de seis universidades catalanas. Digital Education Review, 23, pp. 46-58. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Simón, J. 2012 Contribució a congrés Semipresencialitat: estat de la qüestió a les universitats de la Xarxa Vives. Jornada de semipresencialitat UB "La semipresencialitat en el context de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur". 28 de setembre de 2012. http://www.slideshare.net/simonjoan/jornada-semipresencialitat-xarxa-vives Entorns virtuals Ciències de la Salut REDICE-10
Peró, M., Guàrdia, J., Freixa, M., Turbany, J. i Gordóvil, A. 2009 Article de revista Análisis del formato del material educativo para la docencia de la estadística para psicólogos. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 2, núm.3, 21-40 Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-08
Ion, G.; Silva, P. i Cano, E. 2013 Article de revista El feedback y el feedforward en la evaluación de las competencias de los estudiantes universitarios. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 17 (2), pp. 283-301. Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Simón, J. 2012 Contribució a congrés Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana. Jornada "Redefinir la Universidad". Barcelona, 4-5 de setembre de 2012. http://www.slideshare.net/simonjoan/semipresencialitat-estat-actual-i-recomanacions-per-a-la-seva-implementaci-a-les-universitats-de-parla-catalana Entorns virtuals Ciències de la Salut REDICE-10
Peró, M., Guàrdia, J., Freixa, M., Turbany, J., Gordóvil, A. 2012 Article de revista Relación entre las preferencias en el formato del material utilizado para el aprendizaje de la estadística y el rendimiento académico. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 5, Nº 1, 1-11 (2012). Avaluació de l'impacte Ciències de la Salut REDICE-08
Ferran, C., Bosch, S. i Carnicer, A. 2012 Article de revista Design of Optical Systems With Extended Depth of Field: An Educational Approach to Wavefront Coding Techniques. IEEE Transactions on Education, vol. 55, no.2, may 2012 Entorns virtuals Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-10
M. Alcañiz, Chulià, H. i Riera, C. 2013 Contribució a congrés Competències professionals: està l’empresa colonitzant la universitat?. Workshop de Recerca en Docència Universitària: formació i ocupabilitat dels titulats en ADE i Economia. Barcelona, 29 de novembre 2013. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació