Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Carnicer, A., Mas, J., Cuadros, J., Juvells, I. i Farré, A. 2010 Article de revista Understanding Optical Trapping Phenomena: A Simulation for Undergraduates. IEEE Transactions on Education. Volume: 54 Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Aneas, A., Vilà. R. i Rajadell, N. 2013 Article de revista Entornos de desarrollo y aplicación de las competencias del graduado en Pedagogía. Del prácticum al empleo. Reflexão & Ação v. 21, n. 1 Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-12
Benseny, A., Cascante, C. i Verdú, V. 2008 Informes d'investigació Seguiment i millora de la transició del batxillerat a matemàtiques dins l´EEES. Disponible a: http://www.ub.edu/plie/personal_PLiE/verdu_HTML%282%29/docs/REDICE0612-Article.pdf Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-06
Benseny, A., Cascante, C., Gispert, J. i Verdú, V. 2012 Article de revista Millora de l'actuació docent del professorat de Matemàtiques. REIRE, Revista d'Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5,núm. 2, 1-21. Mètodes d'avaluació Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Pinya, C. i Rosselló, M.A. 2014 Article de revista Using blogs to be aware of the development and adoption of professional skills. Education and Information Technologies. DOI 10.1007/s10639-014-9367-z Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Benseny, A., Cascante, C., Gispert, J. i Verdú, V. 2010 Informes d'investigació Com motivar, com adequar l'avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques. Disponible a: http://www.ub.edu/plie/personal_PLiE/verdu_HTML%282%29/docs/REDICEA0801-ArticleFinal.pdf Mètodes d'avaluació Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-08
Claramunt, M.M., Alegre, A., Boj, E., Costa, T., Mármol, M. i Morillo López, I. 2012 Article de revista Enseñanza práctica de Matemática Actuarial No-Vida con R: Experiencia innovadora en la Universidad de Barcelona. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm. 1, 123-139. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08
Barrientos, C., Curaqueo, R. i Cano, E. 2013 Article de revista El feedback como medio para fortalecer el desarrollo de competencias a través de los blogs. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (2), pp. 28-52. doi:10.1344/reire2013.6.2623 Competències dels estudiants i del professorat Ciències de l'Educació REDICE-10
Piqué, B. 2009 Material docent Projecte Universitat Escola. Departament de Didàctica i Organització Educativa - Universitat de Bercelona. http://www.ub.edu/universitat-escola/ Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08
Freixa, M., Torrado, M., Dorio, I. i Pelfort, E. 2012 Article de revista Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d'una dècada de trajectoria en el mercat laboral. REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, Vol. 5, núm.1, 13-36. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-08

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació