Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Bartual, T., Espasa, M., Garcia, X., Simó, M., Turmo, J. i Adillon, R. 2013 Contribució a congrés Anàlisi de les demandes laborals: competències, desajustaments i oportunitats. Workshop de Recerca en Docència Universitària: formació i ocupabilitat dels titulats en ADE i Economia. Barcelona, 29 de novembre 2013 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13
Marín, S., Llorente, F., Torra, S., Rico, E. i Carrillo, M. 2012 Article de revista Diseño de aplicativos de “autodiagnóstico sectoriales” como soporte del trabajo autónomo en el nuevo EEES. RIDU, Revista d’Innovació Docent Universitària. Núm. 4 (2012), pp. 1-13. Competències dels estudiants Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-08
Font, V., Giménez, J., Ferreres , S. i Vanegas, Y. 2012 Article de revista El papel del trabajo final de máster en la formación del profesorado de matemáticas. Uno, Revista de Didáctica de las matemáticas. Barcelona, Graó Núm.061 - Octubre, Noviembre, Diciembre 2012 Avaluació de l'impacte Ciències de l'Educació REDICE-10
Fernández, J. 2013 Material docent Vídeo Els clickers com a eina d’avaluació contínua en els seminaris de biologia animal publicat al Portal de Bones Pràctiques Docents de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/index.php/ca/metodes-i-activitats/activitats-d-avaluacio/37-els-clickers-com-a-eina-d-avaluacio-continua-en-els-seminaris-de-biologia-animal Avaluació de l'impacte Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-ACCIO-13
Menéndez Varela, J.L. 2010 Article de revista El problema terminológico de la tutoría entre iguales y la afirmación de su especificidad didáctica. Observar. Revista electrónica del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes 2010, 4, 66-94. Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-08
Font, V. 2011 Article de revista Competencias profesionales en la formación inicial de profesores de matemáticas de secundaria. Unión, Revista Iberoamericana de Educación Matemática. Junio de 2011, Número 26, páginas 9-25 Avaluació de l'impacte Ciències de l'Educació REDICE-10
Losada, E. 2013 Material docent Fitxes de competències: ressenya crítica i comentari. Publicat a l’adreça: http://www.ub.edu/cdona/sites/default/files/projectes/lletradedona_fitxes_web_1.pdf Gènere en la docència universitària Ciències Humanes i Socials REDICE-ACCIO-13
Menéndez Varela, J.L. 2011 Article de revista Fundamentos de un programa de tutoria entre iguales en los estudios universitarios de las artes. Observar. Vol. 5, pp. 42-67. ISSN 1988-5105 Avaluació de l'impacte Ciències Humanes i Socials REDICE-08
Triadó, X., Guàrdia, J., Aparicio, P., Peró, M., Jaría, N. 2013 Article de revista Empirical approach to the analysis of university student absenteeism: proposal of a questionnaire for students to evaluate the possible causes. Quality & Quantity. Volume 47, Issue 4, pp. 2281-2288 Transició a la universitat Ciències de la Salut REDICE-10
Alcañiz, M. (coord.). [et al.] 2014 Material docent Textos sobre Educación Universitaria: La Docencia de la Estadística. Edición a cargo del Grupo Consolidado de Innovación Docente “ANDES - Análisis de Datos en Economía y Empresa”. Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-616-8890-6. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53483/3/Recopilaci%C3%B3%20articles%20GID-2014.pdf Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-ACCIO-13

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments