Didàctica i Arxius

Grup de treball: 

Didàctica i Arxius

Coordinadors/es: 

Jordi Calvet i Solanes i Pilar Reverté Vidal

Adreça del grup de treball: 

Campus de Mundet. Universitat de Barcelona

Telèfon: 

934035184

Correus electrònics de contacte : 

didacticaiarxius@ub.edu

Àmbit temàtic: 

Didàctica i arxius

Descripció del treball : 

Grup de treball format per representants d'institucions relacionades amb els arxius i l'educació. La seva activitat, entre d'altres, està orientada a:
- Actualitzar la informació i difondre les novetats referides a la interacció entre educació i arxius.
- Posar en valor els arxius com agent educador en la societat del coneixement i  la seva utilitat com a recurs didàctic i eina educativa.
- Promocionar l’establiment de protocols de col·laboració entre centres educatius i arxius.
- Fomentar l’intercanvi d’experiències  d’us i apropament del patrimoni documental com a contingut i recurs educatiu al voltant de temàtiques com: metodologia de recerca, protocols de relació i col·laboració, atenció als usuaris, serveis i recursos didàctics.
- Reflexionar des de diferents enfocaments, àmbits científics i curriculars i  contextos professionals sobre la relació entre arxivística i docència.
- Reflexionar i aprofundir en la funció de les tecnologies al servei de les fonts documentals com a contingut i eina educativa.

Línies de treball: 

Els arxius com com a agent educador, recurs didàctic i eina educativa.
Foment de la col.laboració entre centres educatius i arxius
Metodologies de recerca utilitzant el patrimoni documental

Paraules clau : 

Didàctica i arxius , Fonts documentals, Recerca

Documents i publicacions: 

IV Jornades Educació i Arxius. El món educatiu, usuari de l’arxiu per a la recerca a: http://hdl.handle.net/2445/54765
V Jornades d’Educació i arxius: el patrimoni documental i centres educatius a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/96942
VI Jornades d’Educació i arxius: construïm coneixement (pendent de publicació)

Integrants del grup : 

Miquel Albert i Tarragona, Jordi Calvet i Solanes, Anna Bel Cañabate Martínez, Enric Cobo i Barri, Olga Garcia Cruz, Nuria Jornet i Benito, Francesc Olivé i Ollé, Josep Palos Rodríguez, Anna Rubió i Rodón, Erola Simon Lleixà, Jaume Enric Zamora i Escala

Nivell educatiu: 

Internivells

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments