Grup ARA: Les narracions breus per fomentar la recepció i la creació lingüísticoliteraria

Grup de treball: 

Grup ARA: Les narracions breus per fomentar la recepció i la creació lingüísticoliteraria

Coordinadors/es: 

Alba Ambròs

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Correus electrònics de contacte : 

aambros@ub.edu

Pàgina web : 

www.ub.edu/aradll

Àmbit temàtic: 

Llengua i Literatura

Descripció del treball : 

El curs 2016-2017 el volem dedicar, principalment, a dissenyar i revisar seqüències didàctiques per treballar textos breus a educació primària i secundària, posar-les en pràctica i avaluar-les.

El motiu és que la revista Articles i Textos de didáctica de la lengua i de la literatura de l’editorial Graó ens publicaran un monogràfic sobre aquesta temàtica el Gener del 2018.

Atès que el lliurament dels vuit articles que ens han acceptat ha de ser a finals del mes de maig, hem de dedicar tots els esforços a aquest tema.

Aquest treball és el fruit del que el grup ha estat fent els dos cursos anteriors com a innovació didàctica per a l’ensenyament de la literatura en els nivells educatius esmentats.

Línies de treball: 

Estratègies de comprensió lectora de textos per als diferents nivells educatius (primària i secundària).
Estratègies de producció de textos breus per als diferents nivells educatius (primària i secundària).
Programació de seqüències didàctiques competencials de llengua i literatura.
Avaluació de la posada en pràctica de seqüències didàctiques.

 

 

Paraules clau : 

Comprensió lectora
Producció de textos
Tallers literaris
Seqüències didàctiques competencials

 

Documents i publicacions: 

El grup té una pàgina web creada per la UB, dins de la qual es poden consultar totes les publicacions del grup. Vegeu: www.ub.edu/aradll

Integrants del grup : 

Anna M. Moreno Bedmar, Míriam Turró Amorós, Marta Rovira LLobet

Nivell educatiu: 

Educació primària i secundària

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments