Biopolis, el joc del segle XXI

Descripció

Biopolis és una potent eina formada per la síntesi dels millors jocs de taula del segle XX (Trivial, Monopoly, Pictionary, parxís) i 300 targetes basades en la feina dels millors experts en desenvolupament personal i organitzacional dels últims 30 anys (Covey, Goleman, Frankl, Seligman, etc.). 

Aquest joc està donant resultats molt potents i desenvolupa aspectes com les intel·ligències múltiples, el lideratge, l’educació emocional, la comunicació, el coaching, l’autoconeixement, el treball en equip, la creativitat, l’emprenedoria, l’educació financera, els valors i l’aprenentatge efectiu.

Ha estat utilitzat en institucions educatives com la UB, la UAB, Esade, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d’Almeria, el TEC de Monterrey, instituts de secundària i centres d’educació primària, i també en empreses com IKEA, Decathlon, Codorniu i Abertis. S’ha utilitzat a països com Espanya, Alemanya, Suïssa, Àustria, Portugal, França, Estats Units, Perú, Mèxic, Colòmbia i Veneçuela.

El curs està estructurat en deu sessions presencials de tres hores cadascuna i cinc hores no presencials.

Objectius

  • Oferir eines i estratègies als docents perquè puguin facilitar i aplicar el potencial de la metodologia en els seus espais educatius.
  • Potenciar en els docents totes les competències i habilitats que ofereix Biopolis de manera experiencial i integradora.
  • Desenvolupar aules que afavoreixin la innovació i la creativitat. 

Metodologia

La metodologia de les sessions és de caràcter pràctic i lúdic. A les sessions presencials es treballen els continguts del curs. A part, també preveuen unes hores no presencials perquè cada participant interioritzi i treballi els coneixements tractats a l’aula i, a la vegada, elabori un projecte propi.

Continguts

  • Aprenentatge de les cinc versions de joc principals
  • Com facilitar les sessions de Biopolis a l’aula: inici, setting, desenvolupament i tancament.
  • Integració de les targetes del joc i adquisició de la competència de crear insignes durant les sessions.
  • Pràctica supervisada de facilitació de cadascun dels participants, primer amb els docents i després amb alumnes convidats.

Destinataris

Els curs s’adreça als docents d’educació primària (8-12 anys), secundària i universitat.

Formació

Moisès Martínez, creador de Biopolis i formador internacional en intel·ligència emocional, coaching i lideratge.

Places: 20

Hores: 20

Calendari i horari: del 6 al 10 de juliol del 2015,  de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Aula 1205. Edifici de Migdia I. Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.      

Període d’inscripció: del 4 de maig al 25 de juny

Preu: 90 euros

Inscripció

Per Internet: curs tancat

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments