Resolució de problemes, una forma relaxada, manipulativa i engrescadora d'aprendre a l'aula

Si quan ensenyes matemàtiques t’avorreixes i els teus alumnes també... Si vols ensenyar les matemàtiques   de forma diferent i activant tots els sentits... Si vols ensenyar a resoldre problemes d’una forma relaxada i engrescadora...

...AQUEST ÉS EL TEU CURS

Descripció

Ens centrarem en la utilització i creació de problemes manipulatius , visuals  i transversals, per treballar les quatres dimensions del currículum de matemàtiques a partir de situacions problema, a infantil i primària.

Objectius

- Utilitzar problemes manipulatius ,  visuals i engrescadors per ensenyar matemàtiques.

- Desenvolupar les quatre dimensions del currículum a partir de propostes riques i divertides a infantil i primària.

- Conèixer les possibilitats dels materials manipulatius per generar problemes interessants ii crear-ne de nous.

- Elaborar ítems que ens permetin avaluar propostes competencials, i establir-ne les característiques.

Metodologia

La formació  tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria, i l’aplicació a la resolució de problemes

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents que participen en l’activitat. La feina que es farà serà:

- Analitzar la pròpia pràctica docent.
- Analitzar bones pràctiques docents.
- Reflexionar i construir conjuntament propostes de millora.

A més, s’aportarà una part de «teoria» provinent de persones expertes (articles, llibres, materials, etc.). Volem que la comunicació entre els membres del grup i els formadors i les formadores els permeti analitzar la pròpia pràctica docent i enriquir-se mútuament amb les propostes d’uns i altres.

Destinataris: Mestres d’infantil i primària, i estudiants

Formació: Marcel Beteta i Juanjo Cárdenas

Places: 25

Hores: 20 h

Calendari i horari: 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol, de 9.30 h a 13.30 h

Lloc: Aula 1206. Edifici de Migdia I. Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.                                                                                 

Preu: 70 €

Inscripció

Del 4 de maig al 18 de juny

Per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments