Formació en nanociència i nanotecnologia

Descripció

Materials més forts, més lleugers, cures contra el càncer no invasives, invisibilitat... realitat o ficció? Alguns científics pensen que es tracta d’una segona revolució industrial. Estem parlant de la nanotecnologia.

La nanotecnologia ja no és el futur sinó que es desenvolupa en el present, tal com ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) que es troben disponibles al mercat per a un ampli ventall d’aplicacions.

La introducció de conceptes d’N&N no és una tasca fàcil, ja que gran part de la comunitat científica utilitza una terminologia extremadament específica i densa i que, generalment, està disponible només en anglès.

És per això que activitats de divulgació, informació i formació en N&N són clau, tenint en compte l’impacte real, actual i futur que tenen aquestes noves tecnologies en les nostres vides. Es fa necessari, doncs, promoure activitats que tinguin un tarannà lúdic sense perdre el rigor conceptual, per tal d’apropar la nanociència i la nanotecnologia a la població i preparar-la per entendre què implica utilitzar-les i aplicar-les, per ajudar, així, alumnes i professors a decidir amb coneixement de causa sobre el seu futur ús.

La formació  NanoEduca és un esdeveniment sobre nanotecnologia dirigit a professorat d’ESO i batxillerat, i es complementa amb un Congrés Científic dirigit a estudiants d’ESO i Batxillerat. 

Objectius  

  1. Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària i la seva formació permanent.
  2. Fer palesa la presència cada vegada més habitual de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
  3. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar tecnologies d’interès general.
  4. Proporcionar al professorat eines i recursos de divulgació i comunicació de la ciència.
  5. Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions eticosocials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
  6. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents en actiu.

Programa

Formació en nanociència i nanotecnologia – 15 hores (10 hores presencials i 5 de treball personal)

1a sessió.  Introducció a la nanociència i la nanotecnologia

4 d’octubre. Aula 3104, Edifici de Migdia I, de 16 a 20 h

En aquesta sessió es farà una introducció a les nanotecnologies, als nanomaterials i als seus productes i aplicacions. També es mostraran tècniques i eines per ensenyar nanociència i nanotecnologia a l’aula i es compartiran experiències anteriors en nanodivulgació. Els assistents també podran intercanviar opinions i plantejar les seves inquietuds sobre el tema.

Presentació del programa i el seu desenvolupament

Introducció ampliada a les nanotecnologies

Nanomaterials: present i futur

Aplicacions de la nanotecnologia i experiments pràctics

2a sessió. Com fer un vídeo i un pòster científics. Recursos didàctics. Guia didàctica NanoEduca. Com utilitzar el nanokit

18 d’octubre. Aula 3104, Edifici de Migdia I, de 16 a 20 h

Presentarem recursos didàctics per ensenyar la nanotecnologia a l’aula. Treballarem com fer un vídeo i un pòster científics. Treballarem les diferents experiències del nanokit i la guia didàctica NanoEduca.

Recursos per ensenyar nanotecnologia a secundària

Com fer un pòster científic

Guia didàctica NanoEduca

Com utilitzar el nanokit

Els assistents presentaran un pòster científic, seguin les indicacions apreses. Aquesta feina correspondrà a les 5 hores de treball personal.

3a sessió. Beneficis i riscos de la nanotecnologia: implicacions socioètiques

25 d’octubre. Aula 3104, Edifici de Migdia I, de 16.15 a 18.15 h

Tractarem els aspectes ètics i socials referents a la presència de la nanotecnologia en el nostre entorn. Veurem com s’ha de treballar quan manipulem nanomaterials. Obrirem un nanodiàleg per entendre el paper dels diferents actors implicats en la nanotecnologia.

Conceptes de nanoètica i nanodiàleg

Nanotecnologia i riscos ambientals, laborals, etc.

Nanofòrum sobre nanotecnologia i societat

Professorat

Jordi Díaz, Joan Mendoza, Aranzazu Villuendas, Eva Prats, Maria Barba, J. M. Rebled (CCiTUB/Nanodivulga UB)

Javier Fernández (UB)

Gemma Garcia, Julia Lorenzo (UAB)

Julio Pérez, Fina Guitart (CESIRE)

Anna Oliete (Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya)

Àlex Argemí, Ana de la Osa (ICN2)

Una vegada superada aquesta formació, el professorat i el seu alumnat podrà accedir a les fases d’altra activitat prevista. Rebreu informació durant el curs i podeu consultar el programa

Destinataris

Les sessions de formació s’emmarquen en el programa NanoEduca, que proposa una formació per a docents de secundària, principalment de les àrees de ciències, tecnologia i matemàtiques, i està especialment lligat a l’STEM.

Entitats organitzadores         Coordinador del projecte: Jordi Díaz

Hores

15 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials, elaboració d’un pòster científic

Places: 50

Preu: activitat gratuïta

Inscripció: del 4 al 30 de setembre de 2017

Per Internet:  Matrícula tancada. Places exhaurides

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments