Els projectes a secundària. Motivació, Canvi i Aprenentatge. Places exhaurides

8 de febrer de 2016

Presentació

Es reconegut entre els professionals de l’educació els avantatges de la  metodologia de treball per projectes. Sota aquesta terminologia s’acullen diferents pràctiques com ara , projectes interdisciplinaris, projectes de recerca, projectes col·lectius,  i activitats de descoberta, entre d'altres.

Actualment la metodologia de treball per projectes, està molt estesa a educació  primària i sobretot a educació infantil i cada vegada més centres opten per introduir-la en el seu projecte educatiu

Alguns centres de secundària han trobat en  l’apropament a aquesta metodologia, la resposta a bona part dels reptes  que comporta l’educació secundària en els moments actuals.

Amb aquesta jornada, pretenem presentar els fonaments d’aquesta metodologia i fer visible les bones pràctiques de centres  que han optat per fer-la servir

Programa

15.45 h Presentació de la jornada

16 h. Marc  de la metodologia de projectes : El que he aprés sobre projectes acompanyant a centres de secundaria . Fernando Hernández  Hernández, professor de la Universitat de Barcelona. Acompanya processos de canvi educatiu des de la perspectiva de projectes de treball.

16.30 h  Presentació d’experiències dels instituts

  • Doctor Puigvert de Barcelona
  • Moisès Broggi de Barcelona
  • Pla Marcell de Cardedeu

18 h Pausa

18.15 h Dialogar amb  les experiències presentades  per generar coneixement pedagògic . Fernando Hernández Hernández

18.45 h Preguntes dels assistents i espai de debat

20 h Tancament

Destinataris: professorat de secundària

Durada: se certificaran 5 hores

Preu: activitat gratuïta

Places:  180

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici del Teatre. Aula Caparrós.

Període d’inscripció:  del 16 de desembre al 4 de febrer

Inscripció per Internet:  Places exhaurides

Informació i/o consultes
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments