Optimització i millora de pàgines web per a la docència i la recerca

Professorat:

Antonio Bartolomé
Mercè Noguer

Destinataris:

Professorat de la UB usuari habitual de pàgines web per a la docència i la recerca interessat en ampliar les seves eines i estratègies docents i de recerca.

Objectius:

Donar a conèixer la utilitat del web per a l’aprenentatge de l’alumnat universitari i per les activitats de la recerca en quan a recollida d’informació i a difusió de la mateixa.

Contingut:

1. Panorama: una web al servei de l’aprenentage i la recerca

2. Anàlisi de necessitats i presa de decisions

3. Solucions en entorns oberts

4. Solucions en entorns institucionals

5. Solucions en entorns propis

6. Solucions en serveis externs

7. Estratègies i tecnologies en quart creixent per a la docència

8. Identitat digital i visibilitat de la recerca

9. Recerca en la marxa amb la xarxa

Durada:

20 hores presencials

Calendari:

- Dilluns 16-12-2013 / 10 a 14 h. i 15 a 19 h.

- Dimarts 17-12-2013 / 10 a 14 h. i 15 a 19 h.

- Dimecres 18-12-2013 / 10 a 14 h.

Lloc:
Aula Capella, ICE-UB.

Període d’inscripció:

27-11-2013 al 12-12-2013

Matrícula gratuïta

Inscripcions: seguiu el següent enllaç

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments