Supervisió de professionals del món docent

 

 

Descripció

Des del grup de supervisió de professionals del món educatiu s’ofereix un espai teoricopràctic, d’anàlisi de casos, mitjançant el qual l’assistent pot assolir eines, estratègies, etc. i millorar la seva posició personal i professional en el cas presentat, i alhora trobar-hi vies de reflexió i solució que permetin una millor tasca i una millor gestió de la situació que es plantegi.

El mateix grup de professionals que es formi per treballar en supervisió farà suport, reconeixement i anàlisi del cas, i estarà guiat per dos facilitadors/supervisors, experts en els temes i casos plantejats i formats en el coneixement del coaching educatiu.

Objectius

  • Supervisar/Recolzar la tasca feta o que cal fer (amb els alumnes a l’aula, amb famílies, companys, etc.) a partir de les experiències professionals dels docents implicats.
  • Crear un equip reflexiu que es converteixi en xarxa de suport per a tots els participants.

Metodologia

El model formatiu és un seminari d’anàlisi de casos que té per objectiu que, mitjançant l’anàlisi del cas, els professionals trobin solucions tècniques, instruments i una millor posició professional i personal davant les dificultats plantejades.

El grup exercirà d’equip reflexiu (model Andersen) del membre que exposi el cas.

El cas s’ha de plantejar amb una setmana d’antelació.

Entre sessió i sessió el grup està en contacte virtualment.

Avaluació

Es demanarà als assistents que vagin elaborant un quadern de bitàcola de totes les sessions seguint un guió que se’ls donarà el primer dia.

Es demanarà al professional que exposi el cas en cada sessió que elabori un document amb tot el procés i amb les propostes i els resultats obtinguts, per tal de compartir la seva experiència amb la resta del grup.

Es passarà un qüestionari quantitatiu i qualitatiu final per valorar el grau de satisfacció respecte a aquest espai de supervisió.

Formadors

Roger Brufau Pla: diplomat en Educació Social, llicenciat en Psicologia, màster en Teràpia Familiar Sistèmica i Coaching Sistèmic, professor associat (2010-2014) de la Facultat d’Educació de la UB, professor del màster en Coaching Sistèmic de l’Escola de Teràpia Familiar de la UAB. Actualment, supervisor d’equips socials, educatius i sanitaris, i consultor sistèmic d’organitzacions i entitats.

Toia Castellà Valls: diplomada en Magisteri, llicenciada en Psicologia, màster en Teràpia Sistèmica, postgraduada en Coaching Sistèmic, coach per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB, formadora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) i de l’ICE de la UB, membre del grup de treball de Coaching Educatiu de l’ICE. Actualment, psicòloga escolar i professora del Departament MIDE de la Universitat de Barcelona.

Destinataris 

Docents i professionals relacionats amb l’educació.

Segons la tipologia de participants es faran grups temàtics: primària, secundària, etc.

Cal una entrevista de selecció prèvia per inscriure’s al curs.

Assistència

Atès el format de la supervisió, l’assistència al grup es obligatòria, ja que, a més de participar en la presentació del cas, el grup treballa col·laborativament amb qui el presenta.

Calendari i horari  

El curs consta de 20 hores:

10 hores presencials distribuïdes en 6 dies. Cada sessió de supervisió té 1 h i 40 min de durada. L’horari és de 18 h a 19.30 h. Les sessions es fan el tercer dilluns de mes, de desembre a maig: 15/12, 19/01, 16/02, 16/03, 20/04 i 18/05.
10 hores de treball individual per planificar i portar a terme el pla de treball personal.

Places: 10

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.

Preu: 180 euros

Inscripció: del 23 d’octubre al 28 de novembre de 2014. Cal una entrevista de selecció prèvia.

Per demanar-la, poseu-vos en contacte amb l’ICE a través del correu  grupsupervisioice@gmail.com

Informació i/o consultes
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments