Curs de Linux i les seves aplicacions

:: Formador::
Francesc Carmona Pontaque
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona.

:: Introducció ::
El curs va dirigit al personal docent i investigador que vol fer servir el sistema operatiu Linux i les seves aplicacions lliures en el seu ordinador personal. L’objectiu és que l’alumne comprovi la facilitat d’ús d’aquest sistema operatiu i vegi l’ampli ventall d’aplicacions desenvolupades, que cobreix totes les necessitats ofimàtiques i d’esbarjo.

:: Competències ::

Competència principal: desenvolupament del pensament reflexiu i crític.
Competències secundàries: utilització d’estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’alumnat. Planificació de les activitats pràctiques de manera que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals i personals.

:: Contingut ::
1. Introducció a Linux  

Programari lliure
El nucli
Diferents distribucions
Diferents sabors
Versions

2. Instal·lació del sistema operatiu  

Particions del disc
Arrancada dual
Usuaris
L’usuari root
Els permisos
Matar un procés
Gestors de programari

3. Ofimàtica    

Navegadors i clients de correu
Visualitzadors de documents
Formats dels fitxers
Introducció a LibreOffice

4. Utilitats i eines del sistema    La terminal

Editors de text pla
Instal·lar dispositius
Màquines virtuals
Gestors de fitxers
Wine

5. Gràfics

Visors d’imatges
Editors d’imatges
Programes de captura de pantalla

6. Multimèdia 

Gravadors de discos
Reproductors de vídeo
Reproductors d’àudio
Spotify

:: Metodologia prevista ::
Exercicis pràctics a l’aula d’informàtica

:: Avaluació ::    
Assistència i realització de les activitats a l’aula

:: Bibliografia ::
GNU/LINUX fácil, d’Antonio Perpiñan. Fundación Código Libre Dominicano (2006)

:: Durada ::
15 h

:: Calendari ::
2, 4, 6, 11 i 13 de juny de 2014, de 9 h a 12 h

::Places ::
20

:: Lloc ::
Facultat de Biologia. Aula d’informàtica 5

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments