Jornada: La formació centrada en l’alumne a través de l’aula invertida

Hi ha múltiples evidències que demostren que quan els estudiants universitaris s’impliquen de manera autèntica en el seu procés d’aprenentatge els resultats que obtenen van més enllà de la mera reproducció mecànica dels coneixements acadèmics existents, de manera que desenvolupen competències de pensament i acció d’ordre superior. En aquesta jornada es presentaran un seguit d’estratègies d’ensenyament que busquen aquesta implicació invertint la tradicional seqüència d’activitats en l’educació superior, és a dir, canviant la seqüència ensenyament-estudi-avaluació per la seqüència estudi-avaluació (auto-, peer, hetero-)-ensenyament. - See more at: http://www.ub.edu/ice/cursos/ub/fp2015#sthash.E2K7wDcs.dpuf
Hi ha múltiples evidències que demostren que quan els estudiants universitaris s’impliquen de manera autèntica en el seu procés d’aprenentatge els resultats que obtenen van més enllà de la mera reproducció mecànica dels coneixements acadèmics existents, de manera que desenvolupen competències de pensament i acció d’ordre superior. En aquesta jornada es presentaran un seguit d’estratègies d’ensenyament que busquen aquesta implicació invertint la tradicional seqüència d’activitats en l’educació superior, és a dir, canviant la seqüència ensenyament-estudi-avaluació per la seqüència estudi-avaluació (auto-, peer, hetero-)-ensenyament. - See more at: http://www.ub.edu/ice/cursos/ub/fp2015#sthash.5mJu7Sxz.dpuf

Hi ha múltiples evidències que demostren que quan els estudiants universitaris s’impliquen de manera autèntica en el seu procés d’aprenentatge els resultats que obtenen van més enllà de la mera reproducció mecànica dels coneixements acadèmics existents, de manera que desenvolupen competències de pensament i acció d’ordre superior. En aquesta jornada es presentaran un seguit d’estratègies d’ensenyament que busquen aquesta implicació invertint la tradicional seqüència d’activitats en l’educació superior, és a dir, canviant la seqüència ensenyament-estudi-avaluació per la seqüència estudi-avaluació (auto-, peer, hetero-)-ensenyament.

:: Programa de la Jornada ::

:: Dates d'inscripció del 3 al 21 de setembre ::

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments