Introducció a LaTeX

Formador

Diego Villuendas
Estudiant de doctorat del Grup de Magnetisme de la UB

Destinataris

Personal docent i investigador de la UB

Introducció

L’objectiu d’aquest curs és fomentar l’ús de LaTeX com a eina d’edició de textos a la Universitat. La importància d’aquest sistema és patent en el món acadèmic i científic per la seva idoneïtat a l’hora de crear textos on les expressions matemàtiques i l’estructura del text tinguin un acabat d’edició professional. En les 15 hores del curs l’alumnat aprendrà tot el necessari per produir textos amb la qualitat que pot trobar a qualsevol revista científica o llibre docent. També aprendrà que un document tan simple com un informe, o tan complex com una tesi, es pot programar utilitzant LaTeX. Sí, programar.

Contingut

  • Principis bàsics de l’edició de textos
  • Instal·lació d’una distribució de LaTeX
  • Documents bàsics
  • Equacions i símbols matemàtics
  • Inserció de taules
  • Inserció de gràfics
  • Edició de formats
  • Introducció breu a l’edició avançada

Metodologia

És imprescindible per a l’aprofitament del curs que els alumnes portin el seu propi ordinador.

S’entregaran textos sense format per tal de guanyar temps.

A cada sessió, els alumnes dedicaran un terç de la classe a posar en pràctica el que s’ha explicat, amb el professor a prop per resoldre qualsevol dubte, individual o col·lectiu.

Avaluació

Entrega setmanal d’un exercici de dificultat incremental (que ha de poder compilar el professor) i avaluació de l’activitat durant les classes.

Bibliografia

The Not So Short Introduction to LaTeX (http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/)

The LaTeX Companion – Frank Mittelbach (http://www.amazon.com/LaTeX-Companion-Techniques-Computer-Typesetting/dp/0201362996)

Installing LaTex on Windows (http://www.howtotex.com/howto/installing-latex-on-windows/)

Installing LaTex on Mac OS X (http://www.howtotex.com/howto/installing-latex-on-mac-os-x/)

Durada
12 hores presencials

Calendari
15, 20, 22, 27, 29 d’octubre, 3, 5 i  10 de novembre de 2015 de 18 h a 19:30 h

Places
20

Lloc
Facultat de Física, aula A25M

Idioma d’impartició
Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments