Dissenya i prova la teva classe gamificada

Curs presencial

Formadores

Elena Maestre González. Escola Universitària d’Infermeria, UB

Nereida Bueno Guerra. Facultat de Psicologia, UB

Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. No cal experiència prèvia en Partirem d’un nivell inicial: tothom està convidat a provar la seva gamificació.

Objectius

En acabar el curs-taller, els participants seran capaços de:

  • Dissenyar una acció formativa i interactiva basada en la gamificació.
  • Aplicar l’acció formativa en un context d’ensenyament-aprenentatge real.
  • Adoptar el rol de docent i estudiant en activitats gamificades reals.
  • Adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge a diferents perfils d’alumnes/jugadors.
  • Vivenciar els dubtes i els diferents perfils d’aprenentatge de l’alumnat davant una classe gamificada.
  • Reflexionar sobre les pròpies característiques com a docent, que permetin situar-se amb èxit davant diferents perfils de joc.

Metodologia prevista

Aquest taller funciona com un meta-taller, ja que es mostrarà què és la gamificació al mateix temps que les classes seran gamificades. És a dir, des del primer moment tots el participants podran experimentar com se sentirien els seus alumnes si una classe contingués serious games. Durant la resta del curs es faran servir jocs de preguntes i respostes (quiz), eines informàtiques, jocs de taula i diferents sistemes de participació grupal basats en la gamificació. Al final del taller tots els participants disposaran d’un material real que podran aplicar a les seves respectives assignatures.

Encara que la majoria de les activitats proposades es faran a classe, aquest taller exigeix ​​que els participants desenvolupin una activitat gamificada pensada per ser aplicada dins de les seves assignatures. Això requereix treball autònom durant la tercera setmana del curs amb una dedicació aproximada de quatre hores.

Activitats

El curs es divideix en tres sessions.

Primera sessió (3 hores):

a) Perfil dels jugadors (gamers) i perfils d’alumnes i professors. Com es poden combinar? (Classificacions de Bartle i Kolb)

b) Debat: com pot influir el tipus de gamer que som quan donem classes?

c) Teoria: concepte de joc. Què es exactament un joc? Joc de definicions.

d) Quan gamificar i per què. Anàlisis de las necessitats del professor i presa de decisions abans de executar una activitat gamificada.

e) Marc teòric de la Gamificació. Protocol recomanat de gamificació. Presentació de la “Graella Gamificatòria”. Exemples a classe de jocs coneguts.

A casa: activitat en grup. Realitzar la graella gamificatòria de jocs coneguts.

Segona sessió (3 hores):

a) Activitat sorpresa.
Objectiu: vivenciar els dubtes i els diferents perfils d’aprenentatge de l’alumnat davant una classe gamificada.

b) Debat: ha de ser el professor un enterteiner?

c) Revisió de graelles.

d) Teoria: Tipus de gamificació.

e) Experiències a l’aula que han fet servir les formadores I.

f) Recursos per a la gamificació I: provem a classe diverses eines de gamificació per valorar amb qual ens sentim més còmodes.

A casa: activitat en grup. “Game over”.

Tercera sessió (3 hores):

a) Experiències a l’aula que han fet servir les formadores II.

f) Recursos per a la gamificació II: provem a classe diverses eines de gamificació per valorar amb qual ens sentim més còmodes.

A casa: activitat en grup. Trobar recursos existents per crear un recopilatori de recursos a la xarxa.

 

Quarta sessió (3 hores):

a) Activitat: implementació.
Objectiu: sortir del curs amb el recurs acabat i havent-lo practicat amb altres companys, que hauran donat consells sobre com millorar-lo.

b) Reflexions sobre la utilitat dels serious games a l’aula i les vivències.

Avaluació

  • Avaluació entre iguals (activitat: implementació)
  • Avaluació per part de les formadores (activitat: implementació)

Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials i serà indispensable que els participants tinguin acabada la seva classe gamificada el quart dia per poder certificar el curs.

Places

25

Durada

20 hores (12 h presencials + 8 h de treball autònom)

Calendari

12, 13, 14 i 19 de juny de 2017 de 15.00 a 18.00 h

Lloc

Facultat de Biologia, aula 26

Llengua d’impartició

Català i castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments