Mindfulness, estrès i resiliència

Formador

Toni Moreno. Instructor en meditació transpersonal i formació en mindfulness. Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness de la UB (en curs). Osteòpata i massatgista.

Destinataris

Persones que es vulguin iniciar en la pràctica de la meditació i el mindfulness com a recursos per afrontar situacions d’estrès, enfortir la resiliència i millorar la qualitat de vida personal.

Introducció

Les responsabilitats de la feina, la conciliació amb la vida familiar, i les relacions interpersonals, de vegades generen malestar, tensions i estrès que, si no es gestionen bé, poden acabar derivant en malalties i estats d’insatisfacció permanents.

Aquest curs pretén desenvolupar competències i habilitats que permetin identificar les situacions que ens generen estrès, i ser conscients de les reaccions físiques, emocionals i mentals que se’n deriven, amb la finalitat de trobar les solucions més innovadores i adients a cada persona a través de tècniques de relaxació, meditació i mindfulness (ReMind).

L’adquisició d’aquestes competències permetrà que aquestes tensions no derivin en sentiments de continu descontentament o en quadres d’ansietat i depressió, entre d’altres.

Aprendrem a portar una vida més saludable en tots els entorns. Canviarà i millorarà la visió d’actituds tòxiques i hàbits poc saludables. Millorarà l’estat psicològic, físic i de salut. Incrementarem els sentiments, emocions i pensaments positius, de serenor i alegria, per viure amb més plenitud i consciència.

Objectius

Objectius generals. Millorar l’estat de salut física, mental i emocional derivat de l’estrès laboral.

Objectius específics. Integrar habilitats de relaxació, meditació i mindfulness en el context professional com a recursos per afrontar situacions d’estrès, millorar la resiliència i viure amb més plenitud personal.

Al final del curs l’estudiant podrà:

 • Integrar tècniques de relaxació, meditació i mindfulness com a estratègies per afrontar l’estrès laboral. Per extensió, les podrà aplicar a situacions personals.
 • Millorar l’estat físic, emocional i mental.
 • Incrementar l’estat de benestar i alegria.
 • Incrementar la claredat mental.
 • Millorar l’atenció.
 • Disminuir o eliminar la dispersió i el soroll mental.
 • Millorar les actituds positives.
 • Modificar creences i hàbits poc saludables.
 • Augmentar fortaleses personals.
 • Millorar el benestar en el propi lloc de treball.
 • Adquirir hàbits més saludables que milloraran la qualitat de vida.

Contingut

1.            Estrès laboral i resiliència

-        Fonaments

-        Causes i símptomes

-        Recursos d’afrontament

-        Test d’estrès i resiliència

2.            Relaxació, meditació i mindfulness

-        Fonaments

-        Tècniques

-        Protocols d’aprenentatge

3.            Pràctica aplicada

-        Pràctiques meditatives, de mindfulness i de relaxació

-        Dinàmiques en grup i en parelles

-        Pràctica personal i aplicació en el dia a dia

-        Diari experiencial

Metodologia

 •  Curs eminentment pràctic i vivencial.
 •  Combina exposició teòrica, pràctiques de relaxació, meditació i mindfulness, exercicis físics, dinàmiques en grup i en parelles, reflexions, protocols d’aplicació dels aprenentatges i integració de la sessió.
 •  Pràctica personal setmanal.

Avaluació

S’avaluarà la realització dels exercicis i l’actitud proactiva a cada una de les sessions, i la pràctica personal setmanal. L’assistència mínima serà de vuit sessions.

Bibliografia

 • Amutio Kareaga, A. (2006). Relajación y meditación. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
 • Chödrön, P. (2012). Los lugares que te asustan. Barcelona: Espasa Libros.
 • Csikszentmihalyi, M. (2014). Fluir. Una psicología de la felicidad. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Gonzalez López, L. (2008). Relajación en el aula. Recursos para la Educación Emocional. Barcelona: Wolters Kluwer Educación.
 • Kabat-Zinn, J. (2013). Mindfulness para principiantes. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Kornfield, J. (2012). Meditación para principiantes. Barcelona: Editorial Kairós.
 • Nhat Hanh, T. (2016). Hacia la paz interior. Madrid: Debolsillo.
 • Subirana, M.; Ribalta, R. (2003). ¿Quién manda en tu vida? Reflexiones sobre la soberanía personal. Barcelona: RBA Libros.

Durada

20 hores presencials (10 sessions de 2 hores)

Es demana compromís de:

 • 20 minuts diaris, com a mínim, de pràctica personal durant 14 setmanes.
 • 10 minuts setmanals, com a mínim, per confeccionar el diari personal del curs.

Calendari

Dijous, de 17 h a 19 h

 • Febrer: dia 23
 • Març: dies 2, 9, 16, 23 i 30
 • Abril: dies 6 i 20
 • Maig: dies 4 i 25

Places

28

Lloc

Campus Mundet, aula pendent

Idioma d’impartició

Català

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments