Introducció cultural al món àrab

Modalitat Presencial
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Familiaritzar-se amb la cultura àrab i les normes i valors per tal de facilitar la comunicació en l'entorn universitari

Continguts

Panorama cultural: el món àrab, entre la tradició i la modernitat

Model de vida, les normes i els valors

El sistema educatiu i l'ensenyament al món àrab

L'estatus de la dona

Trets més significatius de la llengua àrab i modalitats

Qüestions terminològiques: àrab, musulmà, islàmic, islamista, etc

Metodologia

Presentació general. Tallers de casos pràctics amb situacions comunicatives diverses de l'àmbit universitari

Nombre d'hores 4
Nombre de places 10
Àmbit formatiu

Perfeccionament

Àrea temàtica

Comunicació. Subàrees: Interpersonal

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP.

Calendari:  Dies 22 i 24 d'octubre de 2019
Horari:  De 13 a 15h
Lloc:  Aula 4F1 Centre UB- Sants
Professor: Maria Mercè Viladrich Grau

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments