Visualització de dades per a la recerca

Curs presencial

Formador

Mario Pérez - Montoro Gutiérrez. Professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Destinataris

Estudiants dels programes de doctorat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat de Barcelona.

Introducció

Al llarg dels plans d’estudis dels graus i màsters de la Universitat de Barcelona s’ofereix una sòlida formació sobre els fonaments i la praxis científica.

De tota manera, la formació en visualització i presentació de les dades científiques acostuma a quedar exclosa o en un segon pla dins de la programació docent oferta. En aquesta programació s’obvia la importància que té el fet de poder visualitzar de forma adequada les dades obtingudes en el procés de la praxis i la recerca científica. D’aquesta manera, l’estudiant no desenvolupa, entre d’altres, la capacitat de poder explorar i identificar els possibles patrons i relacions entre dades que sorgeixen en els processos de visualització i crear, d’aquesta manera, nou coneixement científic, ni té la competència per poder visualitzar adequadament aquestes dades dins del procés crític de la publicació i difusió dels resultats de la seva recerca.

Aquesta oferta formativa està pensada per cobrir aquesta llacuna acadèmica que presenten els nostres estudiants, formant-los en habilitats i competències orientades a la representació visual de dades científiques mitjançant l’ús de taules, diagrames, gràfics i esquemes per facilitar la captura, la interpretació, la gestió, la transformació i la comunicació de dades mitjançant aquestes representacions visuals.

Objectius

• Introduir els conceptes i principis bàsics que sustenten la visualització de dades.

• Conèixer els fonaments perceptius de la visualització.

• Entendre els diferents tipus d’estructures proposicionals que presenten les dades.

• Identificar els diferents tipus de visualitzacions de dades.

• Tenir capacitat per construir una visualització adequada per a cada tipus d’estructura proposicional.

• Fer anàlisis exploratòries de dades per a la identificació de patrons.

• Aprendre a elaborar un correcte disseny visual de taules d’acord amb els principis cognitius i ètics que les regulen.

• Identificar i implementar de manera adequada el millor disseny visual de gràfics d’acord amb els principis cognitius i ètics que les sustenten.

Contingut

1. Conceptes bàsics

1.1 Introducció

1.2 Visualització de dades

1.3 Dades, codificació i visualització

1.4 Percepció i visualització

2. Disseny visual de taules per a la recerca

2.1 Introducció

2.2 Caracterització i tipologia

2.3 Relacions, estructures i visualització

2.4 Disseny visual de taules

3. Disseny visual de gràfics per a la recerca

3.1 Introducció

3.2 Caracterització i tipologia

3.3 Relacions, estructures i visualització

3.4 Disseny visual de gràfics

Metodologia 

Es combinaran classes teòriques amb classes pràctiques amb ordinador.

Bibliografia

Chen, Chaomei (1999). Information Visualisation and Virtual Environments. Springer Verlag.

Spence, Robert (2000). Information Visualization. Pearson Education.

Tufte, Edward (1983). The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press.

Ware, Colin (2000). Information Visualization: Perception for Design. Morgan Kaufmann.

Durada

10 hores presencials

Calendari

8 i 15 de maig de 9 a 14 h

Places

30

Lloc

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, aula 113

Idioma d’impartició

Castellà

Activitat realitzada en col·laboració amb l'Escola de Doctorat de la UB

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments