Aplicació a la UB de la nova normativa de gestió de productes químics: GHS, reglaments CLP i REACH i sbstitució d'agents químics perillosos | ICE. Institut de desenvolupament professional

Aplicació a la UB de la nova normativa de gestió de productes químics: GHS, reglaments CLP i REACH i sbstitució d'agents químics perillosos

 

APLICACIÓ A LA UB DE LA NOVA NORMATIVA DE GESTIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS: GHS, REGLAMENTS CLP I REACH I SUBSTITUCIÓ D'AGENTS QUÍMICS PERILLOSOS

DESTINATARIS

PDI que manipuli o pugui estar exposat a productes químics

COST

Import assumit per Formació Corporativa

OBJECTIUS

Conèixer la nova normativa de gestió de productes químics:

•  GHS, Reglaments CLP i REACH

•  Substitució d'agents químics perillosos.

  • Capacitar per a l'aplicació d'aquesta nova normativa en l'entorn laboral.

 

 

 

CONTINGUTS

 

Nova normativa de gestió de productes químics:

•  GHS (Global Harmonized System ): Objectius, cronologia, aplicació.

•  CLP i REACH : Objectius, Continguts , anàlisi dels canvis introduïts

Substitució de productes químics perillosos:

•  Principi d'aplicació

•  Casos concrets d'aplicació a la UB

 

METODOLOGIA

Teoricopràctica

NOMBRE D'HORES

3 h

NOMBRE DE PLACES

10
ÀREA TEMÀTICA Laboratoris

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

No s'expedeix certificat dels cursos inferiors a 10 hores.

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa al currículum personal

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

 

138/16

 

 

7 d'abril de 2016 De 12 a 15 h

Facultat Economia i Empresa

Edifici 690

Aula 102

José Ramón Gumiel

OSSMA

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments