Alineament Constructiu en Anatomia Humana

El projecte forma part d’una iniciativa conjunta de les assignatures d’Anatomia Humana als graus de Ciències Biomèdiques, Infermeria,  Odontologia i Podologia[1] per corregir les seves possibles mancances o disfuncions i millorar tant de les competències docents del professorat novell i veterà com els aprenentatges de l’alumnat.

Aplicarem l’alineament constructiu[2] a l’elaboració de resultats de l’aprenentatge[3] en competències anatòmiques específiques (Anatomia del Crani) que l’alumnat ha d’assolir per superar cada curs de cada ensenyament[4],[5]. El grau d'assoliment de les competències en Anatomia del crani es molt diferent entre els diversos graus, el que dificulta la homologació i/o el reconeixement dels crèdits. El grup doncs aplicarà noves metodologies docents (el “bricolage”[6] i l’aprenentatge invers [7]) i l’avaluació per parells[8] a aquest resultat d’aprenentatge específic comú a tots els ensenyaments [9], [10], [11], seguint una experiència aplicada amb èxit a Odontologia[12]

Seguirem el protocol descrit per Field et al[13] per analitzar el resultat d’aprenentatge i arribar a un consens pel que fa a quatre qüestions essencials: què és el que l’estudiant ha de ser capaç de fer?; quin verb descriu millor aquesta activitat?; com podem ensenyar a l’estudiant com fer-ho o millorar com ho fa? , i, finalment: com por ser aquesta activitat avaluada? El resultat d’aprenentatge "Anatomia del crani" serà doncs revisat, implementat i avaluat pels docents i els  estudiants dels ensenyaments implicats durant el projecte[14]

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- Millorar les Competències i els Objectius d’Aprenentatge de les assignatures d’Anatomia Humana dels ensenyaments de Ciències de la Salut. Facilitant la seva comprensió per l’alumnat emprant una taxonomia comuna (com ara reconèixer, localitzar, definir, descriure, etc...).

2- Millorar l’estructura dels Blocs Temàtics de totes les assignatures d’Anatomia Humana dels ensenyaments de Ciències de la Salut. Per tal de que l'alumnat estudii l’esser humà com un tot i no com una sèrie inconnexa d’òrgans i sistemes.
3- Utilitzar l’Alineament Constructiu per millorar les competències docents del professorat mitjançant la implementació de Metodologies docents innovadores com ara el Bricolage i l'Aula Inversa.
4- Aplicar l’avaluació entre iguals a l'avaluació acreditativa dels aprenentatges de les assignatures d’Anatomia Humana dels ensenyaments de Ciències de la Salut.

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/023
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Manzanares Céspedes
Participants: 
Victòria Tallón Walton
Miquel Dalmau Pastor
Tomàs Domingo Rufés
MIreia Oliván Riera
Josep Maria de Anta Viñals
Elisa Maria Espinet Hernández
Ruth Rodriguez Barrueco
Sandra Acosta
Jordi Vega García
Áurea Navarro Sabaté
Daniel Iglesias Serret
Ana Maria Cosialls Castel
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ODONTOLOGIA
PODOLOGIA
CIÈNCIES BIOMÈDIQUES
INFERMERIA
Assignatures implicades: 
360133 Anatomia Humana
360181 Anatomia Humana
365572 Anatomia
361279 Anatomia Humana