Automatització de l’avaluació d’activitats a l’assignatura de Disseny Experimental i Anàlisi de Dades mitjançant R i Moodle

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Cronològicament, explorarem en primer lloc les prestacions del paquet exams de R i la seva integració en Moodle 2.4. No descartem que si el paquet finalment no reuneix les especificacions desitjades o apareix qualsevol dificultat no prevista estudiem si altres paquets de R s’adapten millor als nostres requisits. Com a darrer recurs, no descartem tampoc algun tipus de desenvolupament o extensió pròpia. Aquest primer objectiu tecnològic és prioritari i hauríem d’arribar a una solució estable abans d’acabar octubre de 2013.  

Tant bon punt disposem d’una tecnologia satisfactòria començarem a dissenyar una biblioteca d’activitats. Atès que DEAD és una assignatura de primer quadrimestre l’objectiu en acabar el curs el desembre de 2013 és, com a mínim, disposar d’un parell d’activitats associades a l’avaluació continuada funcionant sota el paraigües combinat R+Sweave+Moodle.

Més endavant, al llarg de 2014 i amb l’horitzó del primer quadrimestre del curs 2014-15, volem disposar també d’activitats no presencials. Orientativament, al menys el 30% dels problemes i algun cas pràctic haurien de tenir aquestes característiques, això sí,sempre i quan els objectius anteriors es consolidin satisfactòriament.

A curt termini ens proposem utilitzar les activitats dissenyades, tan bon punt siguin funcionals, als tres grups de DEAD de Ciències Biomèdiques, que conjuntament inclouen uns 100 alumnes per any. Tal i com s’ha exposat en la presentació, hi ha altres graus de biologia que tenen plans docents semblants i també planifiquen l’assignatura utilitzant R. Son clars candidats a poder aprofitar el nostre material, tanmateix com ja ha passat amb els scripts que hem esmentat en la presentació que son utilitzats per altres equips docents i amb els que mantenim contacte continuat.

Més enllà de DEAD i dels graus de Biologia, si l’experiència fructifica obriria al departament un ventall molt ample de possibilitats. Cal tenir en compte que R implementa un extensíssim conjunt de tècniques estadístiques i la seva comunitat incorpora amb celeritat qualsevol nova aportació metodològica. A nivell acadèmic aquesta capacitat es tradueix en que permet abastar des de una assignatura introductòria de primer curs de qualsevol grau fins a l’assignatura més especialitzada del màster d’Estadística. Pel que fa a la confecció del material, el sistema utilitzat –la combinació LaTeX+Sweave-és ben conegut pel personal del departament d’Estadística la qual cosa facilitaria la seva implantació i permet aventurar unes possibilitats d’extensió importants.  

Codi del projecte: 
2014PID-UB/021
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Calvo Llorca, Miguel
Participants: 
Antonio Miñarro Alonso, Conxita Arenas Solà, Alexandre Sánchez Pla, Esteban Vegas Lozano, Miguel Calvo Llorca
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Ciències Biomèdiques
Assignatures implicades: 
Disseny d'Experiments i Anàlisi de Dades