Elaboració d’un dossier d’aprenentatge digital per a l’assignatura “Història i cultures dels EEUU” (2on curs Estudis anglesos, Departament de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos)

Amb aquest projecte ens proposem introduir la creació d’un portfoli digital com a ítem d’avaluació per a l’assignatura en qüestió. En aquest sentit, volem utilitzar les ines que ofereix el campus per tal de dur-ho a terme i pretenem fomentar la reflexió crítica sobre els continguts de l'assignatura.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Creació d’un e-portfolio mixt, és a dir amb evidències obligatòries (els temes proposats pel professorat) i evidències optatives (l'alumnat tria un producte cultural per tal d'analitzar el tema en qüestió).
  • Estimular la transferència d’aprenentatges teòrics i la seva aplicació pràctica
  • Fomentar l'autoreflexió
Codi del projecte: 
2020PID-UB/008
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Teresa Requena Pelegri
Participants: 
Isabel Alonso Breto
Marta Bosch Vilarrubias
Óscar Ortega Montero
Asmma Aounti-Haris
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Estudis anglesos
Assignatures implicades: 
Història i cultures dels Estats Units